موسیقی عربی و سیر تحول آن

موسیقی عرب

موسیقی و شعر در تاریخ موسیقی عرب، آن چنان که ابوالفرج در الاغانی آورده، به شدت در هم گره خورده و از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. این اهمیت و وسواس را می توان در سنت آموزش تلاوت قرآن طبق مقام های آواز عرب جستجو کرد که خود به تنهایی جزئی از فرهنگ و تاریخ موسیقی عرب به حساب می آیند. در سنت عرب، خواننده ای که ابتدا از هفت خوان فنون تلاوت قرآن نگذشته باشد مقبولیتی برای خوانندگی نخواهد داشت. این نگاه کلاسیک، البته امروزه اهمیت گذشته را از دست داده است، اما همچنان به عنوان مهم ترین علت غنای موسیقی آوازی در جهان عرب به حساب می آید.

Damaa by Ibrahim Kawala

Download files:
کد خبر: 8769

https://uaekiosk.com/node/8769

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید